Dornmetoden


Dornmetoden är en manuell terapi som på ett skonsamt och mjukt, dock effektivt sätt, korrigerar förskjutna kotor och leder. Vi tittar på benlängder, bäckenrotationer, rygg och nack-kotor och har som mål att korrigera det som på något sätt inte är symmetriskt. Kunden utför under behandlingen naturliga rörelser med ben, armar och/eller huvudet. 


Den mjuka ryggbehandlingen enligt Dorn är en mjuk förflyttning av kotot till sin optimala position utan något knäckande.


Vid förskjutningar i kotorna uppstår ofta symtom i olika kroppsdelar och organ.


Dornmetoden är också kopplad till den kinesiska medicinen på så sätt att varje kota är kopplad till enskilda eller flera meridianer, dvs energibanor i kroppen. Som i sin tur är kopplade till bl.a. olika organ och sinnesstämningar. Så en förskjutning i en kota kan alltså påverka flödet i meridianer och på så sätt kan det uppstå olika symtom i kropp och sinne. Behandlingen av respektive kota frigör oftast energiflödet och främjar kroppens självläkande förmåga. 


Det fina i denna metod är att kunden får vara med aktivt i sin läkning då det är viktigt att utföra hemuppgifter för bästa och hållbart resultat. 


När skall Dornmetoden inte användas?

· Vid akuta infektioner/inflammationer

· Vid cancer i skelettet

· Vid benskörhet

· Graviditet fram tills ca vecka 12-14