Cryoterapi - Cryo21

Annelie från Annelies Livskraft i Ulricehamn gästar oss den 26/3 med sin maskin Cryo21 och utför lymfdränage och behandling vid smärta och dålig cirkulation. 

Lymfdränage:

Lymfsystemet svarar bra till kyla och med kylmaskinen (Cryo21) lugnar man inflammationer i kroppen och på ett mjukt ocheffektivt sätt skjutsar man lymfvätskan åt rätt håll i kroppen. Under en lymfdränagebehandling jobbar man med en sond, där man med lätta rörelser får igång blodcirkulationen och lymfcirkulationen. I vätskan cirkulerar slagg, gifter, virus och bakterier som vid ett dåligt lymfsystem stannar kvar i kroppen. Med lymfdränage hjälper man kroppen att enklare göra sig av med dessa.


Smärta/Dålig Cirkulation:

Bra blodcirkulation gör att syrehalten i blodet ökar och ger dig energi, stärktimmunförsvar och en allmänt bättre hälsa.

Dålig blodcirkulation ger syrebrist i musklerna vilket på sikt kan ge värk och andra skador.

Kyla har stora effekter för kroppen. Däribland att lugna vårt nervsystem och få igång cirkulationen i kroppen vilket på så vis även lindrar smärta och värk.


Du bokar dessa behandlingar via boka.se/andrummet