Kurs i självförsvar - för dig mellan 16-20 år


12/3 kl 15:00-18:00

Pris: 350 kr 

Platser: 12 stycken


På självförsvarskursen lär du dig att hantera hot och våld i vardagslivet eller på din arbetsplats. Den här kursen vänder sig till dig, som på ett enkelt och effektivt sätt, vill få ökad kunskap och trygghet i att hantera och skydda dig mot hot och våld på ett enkelt och effektivt sätt. Våld och hot i vardagsliv och arbetsmiljön är tyvärr ett vanligt problem i dagens samhälle.

 

Självskyddsinstruktör Jan Fallkvist lär ut hur man på ett lagligt sätt, enkelt och effektivt skyddar sig i olika hot- och våldssituationer. Han har sedan 2003 utbildat personal inom statens institutionsstyrelse i självskydd och konflikthantering. Detta är helt enkelt en snabbutbildning för alla som har behov av att få en ökad kunskap och trygghet genom att på ett effektivt, enkelt och lagligt sätt lära sig självförsvar.

 

Innehåll och mål: Du får lära dig grundläggande självförsvar och hur du ska agera för att förebygga och hantera hot och våldssituationer.

Under kursen lär du dig: självskyddstekniker, lagar och regler, riskbedömning, grunder till aggression och bemötande/förhållningssätt. -Nödvändiga kunskaper i hur man försvarar sig fysiskt mot hot och våld. -En ökad trygghet i vardagslivet och i arbetsmiljön. -Lära sig riskbedömning, bemötande och förhållningssätt. -Grundläggande kunskaper om aggression.

 

Upplägg: Vi provar olika självförsvarstekniker mot slag, spark, fasthållningar och stryptag. Övningarna görs på kursledaren eller två och två.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Rekommenderad ålder från ca 16 år och uppåt.

Bra att veta: Ha på dig träningskläder och bekväma inomhusskor.